Giới thiệu chung
Thẩm định dự án đầu tư là việc nghiên cứu, phân tích khách quan, khoa học, toàn diện tất cả nội dung kinh tế kỹ thuật của dự án, đặt trong mối tương quan với môi trường tự nhiên, Kinh tế xã hội để quyết định đầu tư, tài trợ vốn cho dự án.
Giới thiệu chung
Thẩm định dự án đầu tư là việc nghiên cứu, phân tích khách quan, khoa học, toàn diện tất cả nội dung kinh tế kỹ thuật của dự án, đặt trong mối tương quan với môi trường tự nhiên, Kinh tế xã hội để quyết định đầu tư, tài ...
Phương pháp thẩm định
Các phương pháp Thẩm định dự án đầu tư bao gồm: Phương pháp so sánh chỉ tiêu, Phương pháp thẩm định theo trình tự, Phương pháp thẩm định dựa trên sự phân tích độ nhạy của dự án......
Mục đích thẩm định
Để khẳng định được một cách chắc chắn hơn mức độ hợp lý và hiệu quả, tính khả thi của dự án cũng như quyết định đầu tư thực hiện dự án, cần phải xem xét, kiểm tra lại một cách độc lập......
Hồ sơ thẩm định
Hồ sơ thẩm định dự án đầu tư bao gồm: Tờ trình của Chủ đầu tư kèm theo báo cáo nghiên cứu, Văn bản thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi, Các văn văn bản có giá trị pháp lý, Văn bản xác nhận khả năng huy động......
Trang chủ
|
Tin tức
|
Văn bản pháp luật
|
Tuyển dụng
|
Web Mail
| Giá Vàng | Tỷ giá ngoại tệ | Hỗ trợ trực tuyến
Bản quyền 2010 thuộc về Công ty TNHH Thẩm Định Giá Hoàng Quân
Thiết kế và Phát triển bởi Hong Hoang Technologies