Thẩm định giá trị doanh nghiệp

Ngày đăng: 13-11-2023

Tác giả: Hoàng Quân

Lượt xem: 25551

Bạn đang cần xác định tổng giá trị tài sản doanh nghiệp của mình cho các mục đích như mua bán, sáp nhập, chuyển nhượng, thành lập/thanh lý/giải thể, liên doanh, đầu tư, góp vốn, niêm yết - mua bán chứng khoán, cổ phần hóa, vay vốn, xác định thuế, xử lý tranh chấp,...?

Vậy, bạn cần tìm một đơn vị thẩm định giá uy tín, chuyên nghiệp, sở hữu đội ngũ thẩm định viên có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm thẩm định dày dạn.

 Hãy đến với Thẩm định giá Hoàng Quân - một trong những đơn vị thẩm định giá trị doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.

SĐT/ZALO: 0934 252 707

Dịch vụ thẩm định giá trị doanh nghiệp Thẩm định giá Hoàng Quân

Thẩm định giá trị doanh nghiệp là một phần quan trọng trong chiến lược kinh doanh. Theo số liệu thực tế từ thị trường, 90% doanh nghiệp không biết giá trị thực sự của họ. Điều này có thể khiến doanh nghiệp đưa ra quyết định đầu tư và hoạt động không hiệu quả. Thẩm định giá trị doanh nghiệp giúp xác định giá trị tài sản, cơ hội phát triển, định giá cổ phần, hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra các chiến lược kinh doanh tối ưu và tăng sức cạnh tranh trên thị trường. 

Thẩm định giá Hoàng Quân là một trong những tổ chức thẩm định giá uy tín hàng đầu trong nước, cung cấp dịch vụ thẩm định giá trị doanh nghiệp chuyên nghiệp, chính xác và minh bạch.

Thẩm định giá trị doanh nghiệp là gì?

Tìm hiểu thẩm định giá trị doanh nghiệp là gì

Hoạt động thẩm định giá doanh nghiệp là gì? Thẩm định giá trị doanh nghiệp (Business Valuation) là quá trình xác định giá trị tài sản, giá trị thị trường và khả năng sinh lời của một doanh nghiệp. Điều này giúp các chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư hiểu rõ giá trị thực sự của doanh nghiệp. 

Hoạt động thẩm định giá trị doanh nghiệp thường được tiến hành bằng việc xem xét các yếu tố như tài sản vô hình, doanh thu, lợi nhuận, tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh. Điều này hữu ích trong việc đánh giá cổ phần, mua bán chuyển nhượng, hợp nhất doanh nghiệp và quản lý chiến lược kinh doanh.

Vì sao cần thẩm định giá doanh nghiệp?

Thẩm định giá doanh nghiệp là điều rất cần thiết vì nó có vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh và mang lại nhiều lợi ích như:

 • Giúp các bên liên quan xác định giá trị giao dịch phù hợp: việc thẩm định giá trị doanh nghiệp giúp các bên liên quan xác định đúng giá trị giao dịch, tránh tình trạng mua bán, sáp nhập, thanh lý doanh nghiệp, liên doanh liên kết,... với giá quá cao hoặc quá thấp.

 • Giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư hợp lý: việc thẩm định giá trị dự án đầu tư và doanh nghiệp giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về giá trị của dự án và doanh nghiệp, từ đó đưa ra quyết định đầu tư tối ưu nhất.

 • Giúp ngân hàng đánh giá khả năng trả nợ của doanh nghiệp: việc thẩm định doanh nghiệp giúp ngân hàng thẩm định giá xử lý nợ của doanh nghiệp, từ đó đưa ra quyết định cho vay hợp lý.

 • Giúp doanh nghiệp xác định giá trị của mình cho mục đích thuế hoặc giải quyết tranh chấp: hoạt động thẩm định giá giúp doanh nghiệp xác định đúng giá trị để xử lý thuế hoặc giải quyết tranh chấp hiệu quả.

Nhìn chung, thẩm định giá trị doanh nghiệp là một hoạt động quan trọng hàng đầu đối với mọi doanh nghiệp. 

Vai trò của thẩm định giá trị doanh nghiệp

Cơ sở giá trị của thẩm định giá trị doanh nghiệp là gì?

Nền tảng về mặt giá trị của hoạt động thẩm định doanh nghiệp chính là giá trị thị trường của doanh nghiệp đó. Nó được xác định bởi các yếu tố sau:

 • Tình hình tài chính của doanh nghiệp: đây là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến giá trị của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có năng lực tài chính mạnh mẽ sẽ có giá trị cao hơn một doanh nghiệp có tình hình tài chính yếu kém.

 • Tình hình kinh doanh của doanh nghiệp: một doanh nghiệp có kết quả kinh doanh hiệu quả sẽ có giá trị cao hơn một doanh nghiệp có kết quả kinh doanh không hiệu quả.

 • Tiềm năng phát triển của doanh nghiệp: một doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng mạnh sẽ có giá trị cao hơn một doanh nghiệp không có/có ít tiềm năng tăng trưởng.

Mục đích của thẩm định giá trị doanh nghiệp

Mục đích của thẩm định giá trị doanh nghiệp

Thẩm định giá trị doanh nghiệp thường được tiến hành với các mục đích sau:

 • Xác định giá trị doanh nghiệp, chứng minh năng lực tài chính, quản lý doanh nghiệp: thẩm định doanh nghiệp giúp doanh nghiệp đưa ra giải pháp cải tiến quản lý, cải tổ doanh nghiệp, có chiến lược kinh doanh phù hợp nhằm tối ưu hiệu quả của hoạt động kinh doanh, quản lý tài chính doanh nghiệp.

 • Mua bán, sáp nhập, chuyển nhượng, liên doanh liên kết, thành lập/thanh lý/giải thể doanh nghiệp: hoạt động thẩm định giá trị là cần thiết để doanh nghiệp đưa ra giá trị giao dịch phù hợp.

 • Đầu tư, góp vốn, giao dịch chứng khoán doanh nghiệp: thẩm định giá doanh nghiệp giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư hợp lý.

 • Cổ phần hóa, niêm yết chứng khoán: thẩm định doanh nghiệp giúp xác định giá trị cổ phần của doanh nghiệp.

 • Vay vốn đầu tư: hoạt động thẩm định doanh nghiệp giúp ngân hàng đánh giá khả năng trả nợ của doanh nghiệp.

 • Thuế: trong một số trường hợp, việc thẩm định giá trị doanh nghiệp được sử dụng để xác định giá trị doanh nghiệp cho mục đích thuế.

 • Giải quyết tranh chấp: trong các tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp, việc thẩm định giá doanh nghiệp giúp doanh nghiệp nhanh chóng giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh.

Phương pháp thẩm định giá trị doanh nghiệp

Phương pháp thẩm định giá trị doanh nghiệp

Thẩm định giá trị doanh nghiệp được thực hiện dựa trên các phương pháp sau:

 • Phương pháp tỷ số bình quân: đánh giá dựa trên các tỷ số tài chính và kế toán của doanh nghiệp so với lĩnh vực hoạt động hoặc các đối thủ cạnh tranh.

 • Phương pháp giá giao dịch: xem xét giá trị của các giao dịch tương tự hoặc giao dịch cổ phần công khai để xác định giá trị của doanh nghiệp.

 • Phương pháp tài sản: đánh giá giá trị tài sản và nợ của doanh nghiệp để tính toán giá trị ròng (giá trị tài sản thực).

 • Phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do của doanh nghiệp: sử dụng lợi nhuận ròng dự kiến và chiết khấu chúng về giá trị thực để xác định đúng giá trị.

 • Phương pháp chiết khấu dòng cổ tức: tính giá trị bằng cách chiết khấu dòng cổ tức tới giá trị hiện tại.

 • Phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do vốn chủ sở hữu: xem xét lợi nhuận ròng và cách sử dụng vốn chủ sở hữu để tìm ra đúng giá trị.

Mỗi cách thức thẩm định giá trị doanh nghiệp đều có những ưu - nhược điểm khác nhau. Việc lựa chọn phương pháp thẩm định giá trị doanh nghiệp phù hợp phụ thuộc vào mục đích thẩm định giá, tính chất của doanh nghiệp và các yếu tố khác.

Hồ sơ pháp lý thẩm định giá trị doanh nghiệp

Doanh nghiệp có nhu cầu thẩm định giá trị của mình cần chuẩn bị 1 trong những hồ sơ trong danh sách sau:

 • Báo cáo kiểm toán hoặc BCTC từ 3 - 5 năm gần nhất.

 • Hồ sơ pháp lý tổ chức.

 • Hồ sơ pháp lý tài sản thẩm định giá.

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh.

 • Danh mục tài sản cố định của doanh nghiệp.

 • Báo cáo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp từ 3 - 5 năm gần nhất.

 • Sơ đồ tổ chức doanh nghiệp, quy chế tổ chức hoạt động.

 • Biên bản góp vốn, liên kết, góp vốn thành lập công ty.

 • Quyết định thành lập đơn vị trực thuộc.

Quy định về thẩm định giá trị doanh nghiệp

uy định về thẩm định giá trị doanh nghiệp

Việc hiểu rõ các quy định, nghị định, thông tư, luật, tiêu chuẩn thẩm định giá doanh nghiệp là rất quan trọng đối với các cá nhân, tổ chức tham gia thẩm định.

 • Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12: quy định thẩm định giá trị doanh nghiệp được thực hiện dựa trên các nguyên tắc khách quan, khoa học, minh bạch.

 • Luật Thẩm định giá: quy định về thẩm định giá, tổ chức và hoạt động của các tổ chức thẩm định giá, quyền và nghĩa vụ của các tổ chức thẩm định giá, thẩm định viên về giá và hoạt động thẩm định giá.

 • Thông tư 28/2021/TT-BTC: ban hành vào 07/04/2021 của BTC về các tiêu chuẩn thẩm định giá trị doanh nghiệp trong nước.

Quy trình thẩm định giá doanh nghiệp

Quy trình thẩm định giá trị doanh nghiệp

Quy trình thẩm định giá doanh nghiệp được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Xác định mục đích thẩm định

Đơn vị thẩm định cần xác định quy mô tài sản doanh nghiệp cần thẩm định và mục đích thẩm định:

 • Tài sản cần thẩm định của doanh nghiệp: bất động sản, phương tiện vận chuyển (xe, tàu,...), công trình xây dựng, dây chuyền sản xuất, máy móc, thiết bị, tài sản nhập khẩu, số liệu tài chính, kế hoạch đầu tư, các tài liệu liên quan khác,...

 • Quy mô doanh nghiệp: doanh nghiệp nhỏ và trung bình (SMEs), doanh nghiệp lớn có quy mô quốc tế hoặc công ty niêm yết.

 • Mục đích thẩm định: xác định giá trị doanh nghiệp, mua bán, sáp nhập, thành lập/thanh lý/giải thể doanh nghiệp, cổ phần hóa, niêm yết chứng khoán, liên doanh liên kết, huy động vốn đầu tư từ bên ngoài, thuế hoặc giải quyết tranh chấp,...

Bước 2: Lập kế hoạch thẩm định

Sau khi xác định mục đích thẩm định giá, cần lập kế hoạch thẩm định như sau:

 • Mục đích thẩm định.

 • Quy mô thẩm định.

 • Phương pháp thẩm định.

 • Thời gian thẩm định.

 • Ngân sách thẩm định.

 • Các cách thức thu thập thông tin.

 • Các cách thức phân tích thông tin.

 • Các phương pháp tính toán và ước lượng giá trị doanh nghiệp.

Bước 3: Thu thập thông tin

Thông tin thu thập được sử dụng để phân tích và ước lượng giá trị doanh nghiệp bao gồm:

 • Thông tin về doanh nghiệp: giấy tờ pháp lý, tình hình tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh, thị trường kinh doanh.

 • Thông tin về các doanh nghiệp tương tự: giá giao dịch, giá trị được thẩm định bởi các tổ chức thẩm định giá khác.

Bước 4: Phân tích thông tin

Các thông tin thu thập được được phân tích để tìm ra các yếu tố tác động đến giá trị doanh nghiệp:

 • Tình hình tài chính của doanh nghiệp.

 • Tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Thị trường kinh doanh.

 • Các yếu tố khác.

Bước 5: Xác định giá trị doanh nghiệp

Giá trị doanh nghiệp được ước lượng dựa trên các cách thức thẩm định phù hợp với mục đích thẩm định:

 • Phương pháp tỷ số bình quân.

 • Phương pháp giá giao dịch.

 • Phương pháp tài sản.

 • Phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do của doanh nghiệp.

 • Phương pháp chiết khấu dòng cổ tức.

 • Phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do vốn chủ sở hữu.

Bước 6: Lập báo cáo thẩm định giá doanh nghiệp

Đây là văn bản ghi lại kết quả của quá trình thẩm định, nó phải cung cấp các thông tin như:

 • Thông tin về doanh nghiệp và mục đích thẩm định.

 • Phương pháp thẩm định.

 • Kết quả định giá.

 • Các khuyến nghị.

Bước 7: Bàn giao kết quả thẩm định giá

Báo cáo thẩm định giá được bàn giao cho khách hàng sau khi được thẩm định viên/đơn vị thẩm định giá trị doanh nghiệp ký và đóng dấu.

Chi phí thẩm định giá trị doanh nghiệp là bao nhiêu?

Chi phí thẩm định giá trị doanh nghiệp và thời gian tiến hành phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:

 • Mục đích thẩm định.

 • Quy mô thẩm định.

 • Phương pháp thẩm định.

 • Tình hình tài chính của doanh nghiệp.

 • Tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Thị trường kinh doanh.

Bảng chi phí thẩm định giá trị doanh nghiệp tại Thẩm định giá Hoàng Quân

Dưới đây là chi phí và thời gian thẩm định giá trị doanh nghiệp cho một số mục đích cụ thể:

Tổng giá trị doanh nghiệp

Chi phí thẩm định

Thời gian thẩm định

Dưới 30 tỷ đồng

Liên hệ nhận báo phí ngay

5 - 10 ngày

Từ 30 - 1.500 tỷ đồng

Trên 1.500 tỷ đồng

 

Lưu ý

Chi phí và thời gian thẩm định giá trị doanh nghiệp chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo từng hồ sơ thẩm định.

Khi lựa chọn công ty thẩm định, cần lưu ý chọn:

 • Công ty thẩm định có đủ điều kiện tiến hành thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

 • Tổ chức thẩm định có kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực thẩm định doanh nghiệp.

 • Cơ quan thẩm định có danh tiếng, có website chất lượng, cung cấp thông tin và kiến thức chuẩn về thẩm định.

 • Công ty thẩm định có đội ngũ chuyên viên thẩm định trình độ cao và kinh nghiệm lâu năm.

 • Công ty thẩm định có phương pháp, cách thức thẩm định phù hợp với mục đích thẩm định.

Chi phí thẩm định giá trị doanh nghiệp

Thẩm định giá Hoàng Quân là một trong những đơn vị thẩm định giá trị doanh nghiệp uy tín TOP 1 thị trường mà bạn có thể lựa chọn. Ngoài ra, Thẩm định giá Hoàng Quân còn hỗ trợ thẩm định giá bất động sản, thẩm định giá động sản, thẩm định khả năng thanh toán nợ, thẩm định dự án đầu tư, thẩm định giá trị thương hiệu cho doanh nghiệp một cách chuẩn xác và minh bạch.

Các khách hàng cần thẩm định giá tài sản ngành định cư để xin visa định cư, du học, du lịch cũng có thể liên hệ thông tin trên để được hỗ trợ.

Những sai lầm thường gặp trong thẩm định giá trị doanh nghiệp

Thẩm định giá trị doanh nghiệp là một quá trình phức tạp và đòi hỏi chuyên môn cao. Do đó, việc mắc sai lầm trong quá trình thẩm định giá là điều không thể tránh khỏi, chẳng hạn như:

 • Không xem xét đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp: giá trị của doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh, thị trường kinh doanh,... Công ty thẩm viên cần xem xét đầy đủ các yếu tố này để xác định giá trị doanh nghiệp một cách chính xác.

 • Sử dụng phương pháp thẩm định không phù hợp: có nhiều phương pháp thẩm định doanh nghiệp, mỗi phương pháp có ưu thế và hạn chế riêng. Đơn vị thẩm định cần lựa chọn phương pháp thẩm định phù hợp với mục đích thẩm định và tính chất của doanh nghiệp.

 • Thu thập thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác: thông tin thu thập được được sử dụng để phân tích và ước tính giá trị doanh nghiệp. Đơn vị thẩm định cần thu thập thông tin đúng và đủ để đưa ra kết quả thẩm định giá chuẩn nhất.

 • Lập báo cáo thẩm định giá không đầy đủ hoặc không rõ ràng: đơn vị thẩm định cần lập báo cáo thẩm định giá cụ thể và đúng quy chuẩn để khách hàng có thể hiểu được kết quả thẩm định giá.

Khi thẩm định cho vay khách hàng doanh nghiệp thì điều gì là quan trọng nhất?

Trong quá trình thẩm định cho vay là các doanh nghiệp, yếu tố được quan tâm hàng đầu là khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố:

 • Khả năng tài chính của doanh nghiệp: các chỉ tiêu tài chính (khả năng sinh lời, khả năng thanh toán, khả năng trả nợ) như vốn chủ sở hữu, tổng tài sản, lợi nhuận sau thuế, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) sẽ giúp nhận định chính xác tình hình tài chính hiện tại của doanh nghiệp.

 • Tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (khả năng tạo ra dòng tiền và lợi nhuận): được thể hiện qua các chỉ tiêu kinh doanh như doanh thu, chi phí, lợi nhuận.

 • Thị trường kinh doanh: các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, thị trường và nhân lực như tình hình kinh tế vĩ mô, tình hình chính trị, pháp luật, đối thủ cạnh tranh, nhu cầu thị trường.

 • Các yếu tố khác: dư nợ tài chính hiện có, tài sản thế chấp, lãi suất và điều khoản vay, lịch sử tín dụng, dự án hoặc mục đích của khoản vay, khả năng quản lý rủi ro, dự trù tài chính, phân tích rủi ro,...

Việc đánh giá khả năng trả nợ của doanh nghiệp là rất cần thiết, giúp đảm bảo khoản vay sẽ được quản lý một cách bền vững và an toàn cho cả hai bên.

Thẩm định giá Hoàng Quân - đơn vị thẩm định giá trị doanh nghiệp uy tín nhất thị trường

Tìm đơn vị thẩm định giá trị doanh nghiệp, chọn ngay Thẩm định giá Hoàng Quân

Thẩm định giá Hoàng Quân là 1 trong nhiều đơn vị thẩm định giá trị doanh nghiệp uy tín nhất thị trường hiện nay. Với đội ngũ thẩm định viên có kinh nghiệm và chuyên môn cao, chúng tôi đã thực hiện thành công hàng nghìn dự án thẩm định giá trị doanh nghiệp cho các mục đích khác nhau, bao gồm xác định giá trị, mua bán, sáp nhập, vay vốn, cổ phần hóa, niêm yết chứng khoán, thuế, giải quyết tranh chấp,...

Thẩm định giá Hoàng Quân không chỉ đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp truyền thống mà còn phục vụ cho sự phát triển của các startup và doanh nghiệp mới nổi. Chúng tôi hiểu rằng mỗi doanh nghiệp đều là một cá thể riêng biệt, đòi hỏi các phương pháp thẩm định giá riêng. Với những giá trị mà chúng tôi mang đến cho khách hàng trong hơn 2 thập niên hoạt động, chúng tôi tự hào là đối tác đáng tin cậy cho mọi doanh nghiệp.

Thẩm định giá Hoàng Quân cung cấp các dịch vụ thẩm định giá trị doanh nghiệp chuyên nghiệp và chất lượng cao, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của pháp luật về thẩm định giá. Thẩm định giá Hoàng Quân cam kết đem đến cho khách hàng kết quả thẩm định giá chính xác, hợp pháp và đáng tin cậy với mức phí thẩm định cạnh tranh nhất thị trường.

DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP - THẨM ĐỊNH GIÁ HOÀNG QUÂN CAM KẾT: 

☑️ Tư vấn miễn phí 100%, báo phí nhanh chóng trong 1h làm việc, ƯU ĐÃI CỰC SỐC phí thẩm định.

☑️ Báo cáo và trả kết quả thẩm định giá SIÊU TỐC.

☑️ Chứng thư có giá trị pháp lý cao theo quy định của Bộ Tài chính, được nhiều ngân hàng, doanh nghiệp lớn sử dụng.

☑️ Bảo mật thông tin khách hàng 100%.

Kết luận

Thẩm định giá trị doanh nghiệp là bước quan trọng trong quản lý tài sản và quyết định kinh doanh. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp ngày càng nhiều và phức tạp, dịch vụ thẩm định giá trị doanh nghiệp của Thẩm định giá Hoàng Quân đã trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của các doanh nghiệp. Không chỉ đảm bảo đánh giá chính xác, mà chúng tôi còn hỗ trợ trong việc thiết lập chiến lược phát triển, đầu tư và kinh doanh bền vững. Chọn Thẩm định giá Hoàng Quân, bạn đã chọn sự đáng tin cậy và hiệu quả trong định giá giá trị doanh nghiệp.

Thẩm định giá Hoàng Quân - Khẳng định giá trị trường tồn

của doanh nghiệp!

Tổng hợp: hqa.com.vn

⋙⋙⋙ LIÊN HỆ NGAY:

       Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân


Đánh giá: 4.3 /5 (27 phiếu)

Gửi yêu cầu báo giá

Vui lòng chia sẻ với chúng tôi một số thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi có yêu cầu

Công ty TNHH Thẩm Định Giá Hoàng Quân

Địa chỉ: 121Bis Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Email: contact@sunvalue.vn

Điện thoại: 0934 252 707

Liên hệ hợp tác: 0938 304 843

Giấy phép kinh doanh số: 0302659127 Cấp ngày: 28/06/2002 - Sở Kế Hoạch & Đầu tư TP. HCM

Chịu trách nhiệm nội dung: Huỳnh Ngọc Trà My

hotline zalo facebook