TÀI SẢN TRÍ TUỆ LÀ GÌ? PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRÍ TUỆ

05-03-2024

Bạn muốn biết tài sản trí tuệ mà mình đang sở hữu có giá trị bao nhiêu để mua bán, thanh lý, vay vốn, thế chấp, chuyển nhượng, góp vốn đầu tư,...?

Liên hệ ngay Thẩm định giá Hoàng Quân - đơn vị định giá tài sản trí tuệ uy tín, nhanh chóng và chính xác nhất!

SĐT/ZALO: 0934 252 707

Tài sản trí tuệ là gì? Phương pháp định giá tài sản trí tuệ

Trong thời đại kinh tế tri thức, tài sản trí tuệ ngày càng trở nên quan trọng và có giá trị. Tài sản trí tuệ là một loại tài sản vô hình có giá trị kinh tế cao, được sử dụng để tạo ra lợi thế cạnh tranh, tăng doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp. Vì thế, định giá tài sản trí tuệ là một hoạt động hết sức quan trọng và cần thiết.

Tài sản trí tuệ là gì?

Tài sản trí tuệ là những sản phẩm do trí tuệ con người sáng tạo ra, được thể hiện dưới nhiều hình thức khác.

Tài sản trí tuệ được chia thành hai nhóm chính, bao gồm:

 • Quyền sở hữu công nghiệp: bản quyền, bằng sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh, công thức pha chế, giống cây trồng mới,...

 • Quyền tác giả và quyền liên quan: quyền đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, chương trình phát sóng, bản ghi âm, tín hiệu phát sóng,...

Tài sản trí tuệ là một loại tài sản vô hình, không thể nhìn thấy, sờ thấy, nhưng lại có giá trị kinh tế quan trọng, đóng góp đáng kể vào sự phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Tài sản trí tuệ có thể được sử dụng để tạo ra sản phẩm, dịch vụ mới, cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Tài sản trí tuệ cũng có thể được sử dụng để khai thác thương mại, tạo ra nguồn thu nhập cho doanh nghiệp. Tài sản trí tuệ được bảo hộ bởi pháp luật sở hữu trí tuệ, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu tài sản trí tuệ.

Quyền sở hữu trí tuệ (IP) là những quyền độc quyền mà pháp luật trao cho chủ sở hữu các tài sản trí tuệ. Quyền sở hữu trí tuệ đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích sáng tạo và bảo vệ quyền lợi của người tạo ra hay sở hữu tài sản trí tuệ.

Giám định về quyền sở hữu trí tuệ là việc tổ chức, cá nhân sử dụng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá, kết luận về những vấn đề có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.

Định giá tài sản trí tuệ là gì?

Thẩm định giá tài sản trí tuệ là hoạt động xác định giá trị thực của tài sản trí tuệ dựa trên các phương pháp và quy trình cụ thể, phục vụ cho các mục đích khác nhau. 

Thẩm định quyền sở hữu trí tuệ là quá trình đánh giá tính hợp lệ của một đối tượng sở hữu trí tuệ, dựa trên các quy định về quyền sở hữu trí tuệ theo pháp luật.

Quá trình định giá tài sản trí tuệ giúp doanh nghiệp và nhà đầu tư hiểu rõ hơn về giá trị thực sự của tài sản trí tuệ trong quá trình đưa ra quyết định đầu tư, giao dịch, kế hoạch kinh doanh, chiến lược tài chính và quản lý tài sản trí tuệ của mình một cách hiệu quả.

Tùy thuộc vào loại tài sản trí tuệ cụ thể và lĩnh vực kinh doanh, quá trình định giá tài sản trí tuệ có thể phức tạp, đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về thị trường và các lĩnh vực liên quan.

Định giá tài sản trí tuệ là gì

Tại sao phải định giá tài sản trí tuệ?

Tài sản trí tuệ là tài sản vô hình, không xác định được bởi đặc điểm vật chất của chính nó nhưng lại có giá trị lớn vì có khả năng sinh ra lợi nhuận, nó có khả năng tái tạo và phát triển. Vì vậy, việc định giá tài sản trí tuệ là cần thiết

 • Giúp các bên liên quan đưa ra quyết định góp vốn đầu tư: Khi góp vốn đầu tư, việc thẩm định giá tài sản trí tuệ giúp các bên tham gia góp vốn xác định được giá trị thực của các tài sản trí tuệ này, từ đó phân chia tỷ lệ góp vốn phù hợp.

 • Hỗ trợ các bên liên quan xác định giá trị tài sản trí tuệ để thế chấp, cầm cố: Khi thế chấp, cầm cố tài sản trí tuệ, thực hiện thẩm định giá tài sản trí tuệ giúp bên nhận thế chấp, cầm cố xác định được giá trị tài sản trí tuệ, từ đó đưa ra mức cho vay phù hợp.

 • Hỗ trợ giải quyết tranh chấp: việc thẩm định giá tài sản trí tuệ giúp các bên tham gia tranh chấp, hoặc tòa án đưa ra quyết định giải quyết tranh chấp phù hợp.

Thẩm định giá tài sản trí tuệ là một công việc quan trọng, cần thiết đối với doanh nghiệp và nền kinh tế. 

Mục đích định giá tài sản trí tuệ

Mục đích định giá tài sản trí tuệ được xác định dựa trên nhu cầu cụ thể của mỗi khách hàng. Khách hàng lựa chọn Thẩm định giá Hoàng Quân để xác định giá trị tài sản trí tuệ cho các mục đích sau: 

 • Mua bán, sáp nhập, nhượng quyền sở hữu trí tuệ, cấp phép sử dụng.

 • Vay vốn, thế chấp.

 • Sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp.

 • Huy động vốn, đầu tư.

 • Cổ phần hóa, thoái vốn.

 • Xử lý tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, tranh chấp pháp lý.

 • Tính thuế, bồi thường thiệt hại.

Mục đích định giá tài sản trí tuệ

Phương pháp định giá tài sản trí tuệ

Hiện nay, có nhiều phương pháp định giá tài sản trí tuệ, mỗi phương pháp có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Việc lựa chọn phương pháp định giá tài sản trí tuệ cần phải phù hợp với đặc điểm của tài sản trí tuệ và mục đích định giá.

Các phương pháp định giá tài sản trí tuệ phổ biến bao gồm:

 • Phương pháp so sánh.

 • Phương pháp chiết khấu dòng tiền.

 • Phương pháp chi phí tái tạo.

 • Phương pháp định giá theo tỷ lệ phần trăm.

Quy định thẩm định giá tài sản trí tuệ

Tài sản trí tuệ là một loại tài sản vô hình, có giá trị cao và khó định giá. Do đó, việc đảm bảo tính khách quan, trung thực và chính xác của kết quả thẩm định giá tài sản trí tuệ là rất quan trọng. Các quy định pháp luật về thẩm định giá tài sản trí tuệ dưới đây đã góp phần đảm bảo được điều này.

 • Thông tư số 06/2014/TT-BTC ngày 07/01/2014 của Bộ Tài chính ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13 về thẩm định giá tài sản trí tuệ.

 • Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC ngày 17/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính quy định về việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước.

Quy trình định giá tài sản trí tuệ

 • Bước 1: Xác định mục đích của việc định giá

Thẩm định viên sẽ xác định mục đích định giá tài sản trí tuệ theo yêu cầu của khách hàng như: kinh doanh, pháp lý, kế toán, thuế,...

 • Bước 2: Thu thập thông tin về tài sản vô hình

Thẩm định viên tiến hành khảo sát tình trạng thực tế, thu thập thông tin của tài sản trí tuệ cần thẩm định từ các nguồn khác nhau: tài liệu pháp lý, tài liệu kỹ thuật, tài liệu thị trường,...

 • Bước 3: Lựa chọn phương pháp định giá

Thẩm định viên sẽ tiến hành lựa chọn phương pháp định giá phù hợp với mục đích của việc định giá và thông tin về tài sản vô hình thu thập được.

 • Bước 4: Áp dụng phương pháp định giá

Sau khi lựa chọn phương pháp định giá, thẩm định viên sẽ tiến hành áp dụng phương pháp đó để xác định giá trị của tài sản vô hình.

 • Bước 5: Lập báo cáo định giá

Thẩm định viên sẽ lập báo cáo định giá, trong đó nêu rõ mục đích của việc định giá, thông tin về tài sản vô hình, phương pháp định giá được áp dụng, kết quả định giá và các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả định giá.

 • Bước 6: Bàn giao báo cáo định giá cho khách hàng

Sau khi lập báo cáo định giá, thẩm định viên sẽ cung cấp báo cáo định giá cho khách hàng. 

Quy trình định giá tài sản trí tuệ

Hồ sơ pháp lý định giá tài sản trí tuệ

Cá nhân hoặc doanh nghiệp có nhu cầu thẩm định tài sản trí tuệ cần chuẩn chuẩn bị một trong các hồ sơ dưới đây:

 • Giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu tài sản trí tuệ.

 • Giấy phép kinh doanh (nếu có - tùy vào ngành nghề).

 • Giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu trí tuệ.

 • Các hợp đồng, thỏa thuận kinh tế có liên quan đến tài sản trí tuệ.

 • Bằng chứng chứng minh tính hiệu quả kinh tế khi áp dụng hoặc sử dụng tài sản trí tuệ.

 • Pháp lý liên quan đến tài sản trí tuệ.

Chi phí thẩm định giá tài sản trí tuệ

Cách định giá tài sản sở hữu trí tuệ

Giá trị của tài sản trí tuệ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:

 • Đặc điểm của tài sản trí tuệ: độ mới/cũ, tính sáng tạo, tính hữu ích, khả năng áp dụng, sự cạnh tranh, thị trường,... 

 • Nhu cầu và thị trường.

 • Rủi ro liên quan đến tài sản trí tuệ.

Cách tính giá trị tài sản trí tuệ bằng phương pháp tiếp cận từ chi phí:

Giá trị của tài sản trí tuệ = Chi phí thay thế – Lũy kế phần giá trị giảm đi do hao mòn và lỗi thời

Cách tính giá trị tài sản trí tuệ bằng phương pháp tiếp cận từ thu nhập:

Giá trị của tài sản trí tuệ = Giá trị hiện tại của dòng tiền dự kiến mà tài sản trí tuệ mang lại trong tương lai

Cách thức tính giá trị tài sản trí tuệ bằng phương pháp tiếp cận từ thị trường:

Giá trị của tài sản trí tuệ = Giá giao dịch của các tài sản trí tuệ tương tự trên thị trường

Việc lựa chọn cách xác định giá tài sản trí tuệ phụ thuộc vào các yếu tố như loại tài sản trí tuệ, mục đích thẩm định giá và thông tin sẵn có. Khách hàng nên lựa chọn tổ chức thẩm định giá uy tín để có thể xác định chính xác giá trị của tài sản trí tuệ.

Bảng báo phí dịch vụ định giá tài sản trí tuệ của Thẩm định giá Hoàng Quân

Thẩm định giá Hoàng Quân là một trong những lựa chọn hàng đầu của các khách hàng khi có nhu cầu định giá tài sản trí tuệ vì thời gian thẩm định nhanh chóng và chi phí thẩm định hợp lý. Dưới đây là bảng báo phí dịch vụ thẩm định giá tài sản trí tuệ của Thẩm định giá Hoàng Quân mà khách hàng có thể tham khảo:

Tổng giá trị tài sản trí tuệ

Phí thẩm định tài sản trí tuệ

Thời gian thẩm định

Dưới 30 tỷ đồng

Nhận báo phí ngay

5 - 10 ngày

Từ 30 - 100 tỷ đồng

Từ 100 - 1000 tỷ đồng

Từ 1000 - 1500 tỷ đồng

Trên 1500 tỷ đồng

 

Thẩm định giá Hoàng Quân - đơn vị định giá tài sản trí tuệ uy tín, hiệu quả 

Thẩm định giá Hoàng Quân là một trong những đơn vị định giá tài sản trí tuệ uy tín, hiệu quả hàng đầu tại Việt Nam. Với đội ngũ thẩm định viên giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao, quy trình định giá khoa học, chặt chẽ, Thẩm định giá Hoàng Quân đã thực hiện thành công hàng nghìn dự án định giá tài sản trí tuệ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên khắp cả nước.

Thẩm định giá Hoàng Quân cung cấp các dịch vụ định giá tài sản trí tuệ đa dạng, bao gồm:

 • Định giá phát minh, bằng sáng chế.

 • Định giá bản quyền.

 • Định giá kiểu dáng công nghiệp.

 • Định giá nhãn hiệu.

 • Định giá quyền tác giả.

 • Định giá tên thương mại

Thẩm định giá Hoàng Quân cam kết cung cấp dịch vụ định giá tài sản trí tuệ với chất lượng cao, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của khách hàng. Các kết quả định giá của Thẩm định giá Hoàng Quân được khách hàng tin tưởng và đánh giá cao.

Nếu bạn đang có nhu cầu định giá tài sản trí tuệ, hãy liên hệ với Thẩm định giá Hoàng Quân để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

Thẩm định giá Hoàng Quân - Đơn vị định định giá tài sản trí tuệ uy tín, hiệu quả

⋙ THÔNG TIN LIÊN HỆ:

         Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân

Kết luận

Việc định giá tài sản trí tuệ một cách chính xác sẽ giúp các doanh nghiệp và các chủ thể khác khai thác tối đa giá trị của tài sản trí tuệ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và thúc đẩy sự phát triển kinh tế.

Nếu bạn đang có nhu cầu định giá tài sản trí tuệ, thì Thẩm định giá Hoàng Quân chính là lựa chọn hàng đầu cung cấp các dịch vụ định giá chất lượng cao, đáp ứng mọi nhu cầu thẩm định của bạn.

Nguồn: hqa.com.vn


Đánh giá: 5.0 /5 (1 phiếu)

Công ty TNHH Thẩm Định Giá Hoàng Quân
Bài viết của Thẩm định giá Hoàng Quân - Phòng Marketing

Chúng tôi tự hào là một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thẩm định giá tại Việt Nam, cung cấp các dịch vụ chất lượng cao và chuyên nghiệp cho mọi khách hàng từ cá nhân, doanh nghiệp đến các tổ chức lớn.


Bài viết liên quan

Gửi yêu cầu báo giá

Vui lòng chia sẻ với chúng tôi một số thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi có yêu cầu

Công ty TNHH Thẩm Định Giá Hoàng Quân

Địa chỉ: 121Bis Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Email: contact@sunvalue.vn

Điện thoại: 0934 252 707

Liên hệ hợp tác: 0938 304 843

Giấy phép kinh doanh số: 0302659127 Cấp ngày: 28/06/2002 - Sở Kế Hoạch & Đầu tư TP. HCM

Chịu trách nhiệm nội dung: Huỳnh Ngọc Trà My

hotline zalo facebook