THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN LÀ GÌ? DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

18-01-2024

Bạn đang cần thẩm định giá tài sản để mua bán, vay vốn, chuyển nhượng, thế chấp,...? Bạn lo rằng mức phí thẩm định quá cao và không biết đơn vị thẩm định giá tài sản nào uy tín? 

 Hãy để Thẩm định giá Hoàng Quân giúp bạn thẩm định giá trị tài sản một cách chính xác, uy tín với chi phí cực kỳ ưu đãi.

LIÊN HỆ SĐT/ZALO: 0934 252 707

Dịch vụ thẩm định giá tài sản Thẩm định giá Hoàng Quân

Tài sản là một phần quan trọng trong cuộc sống của con người. Giá trị của tài sản có thể thay đổi theo thời gian, tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Do đó, việc thẩm định giá tài sản là cần thiết để xác định giá trị chính xác của tài sản.

Thẩm định giá tài sản là gì?

Khái niệm thẩm định giá tài sản

Thẩm định tài sản là gì? Thẩm định giá tài sản (Asset Appraisal) là việc xác định giá trị của các loại tài sản, giúp khách hàng hiểu rõ giá trị thực sự của tài sản mà mình đang sở hữu, từ đó đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp.

Hoạt động thẩm định giá tài sản được tiến hành trên cơ sở xem xét, đánh giá giá trị của tài sản tại một thời điểm nhất định phù hợp với mục đích thẩm định giá. 

Danh mục tài sản phải thẩm định giá

Khi có nhu cầu thẩm định giá tài sản, nhiều khách hàng lo lắng không biết tài sản của mình có thẩm định được hay không, tài sản nào phải thẩm định giá,... Khách hàng của Thẩm định giá Hoàng Quân luôn rất đa dạng nên các loại tài sản mà họ lựa chọn để thẩm định cũng đa dạng không kém, có thể kể đến như: 

Danh mục tài sản phải thẩm định giá

Vai trò của thẩm định giá tài sản

Thẩm định giá tài sản là một hoạt động vô cùng quan trọng và cần thiết. Đây là quá trình xác định giá trị của tài sản tại một thời điểm nhất định, dựa trên các yếu tố thị trường, kinh tế và kỹ thuật. 

 • Giúp chủ sở hữu tài sản biết rõ giá trị của tài sản của mình, từ đó có thể đưa ra các quyết định đầu tư, kinh doanh, mua bán, cầm cố, thế chấp,... một cách hợp lý. 

 • Giúp xác định giá trị chính xác của các tài sản theo thời gian và đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong giao dịch.

 • Giúp các cơ quan quản lý nhà nước có cơ sở để thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan đến tài sản như thu thuế, phí, lệ phí, định giá tài sản công,...

 • Giúp các doanh nghiệp, tổ chức tài chính có cơ sở để đưa ra các quyết định đầu tư, kinh doanh, tín dụng,... góp phần giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Mục đích thẩm định giá tài sản

Mục đích thẩm định giá tài sản được xác định dựa trên nhu cầu cụ thể của khách hàng. Khách hàng thường lựa chọn dịch vụ thẩm định giá tài sản tại Thẩm định giá Hoàng Quân vì các mục đích sau:

 • Mua bán, chuyển nhượng.

 • Vay vốn, thế chấp.

 • Góp vốn, liên doanh, liên kết.

 • Xử lý tranh chấp pháp lý.

 • Báo cáo tài chính, hạch toán kế toán.

 • Thu thuế, phí, lệ phí.

 • Thanh lý tài sản, xử lý nợ.

 • Thừa kế, phân chia tài sản.

Thẩm định giá tài sản được dùng cho nhiều mục đích khác nhau

Các phương pháp thẩm định giá tài sản

Việc xác định giá trị tài sản được thực hiện bằng nhiều phương pháp khác nhau tùy thuộc vào từng loại hình tài sản. Dưới đây là một số phương pháp thẩm định giá tài sản phổ biến:

 • Phương pháp so sánh.

 • Phương pháp thu nhập.

 • Phương pháp chi phí.

 • Phương pháp dòng tiền.

 • Phương pháp khấu hao.

Chuyên viên thẩm định sẽ chọn phương pháp thích hợp nhất cho từng loại tài sản và mục đích thẩm định giá.

Quy định về thẩm định giá tài sản

Các quy định về thẩm định giá mua sắm tài sản được đề cập trong các văn bản pháp luật sau:

 • Luật Giá năm 2012: quy định về nguyên tắc, phương pháp, tiêu chuẩn thẩm định giá; tổ chức và hoạt động thẩm định giá; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thẩm định giá; thẩm quyền định giá tài sản; quản lý nhà nước về giá và thẩm định giá.

 • Luật Thẩm định giá tài sản được Quốc hội thông qua ngày 29/03/2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2012, quy định về thẩm định giá tài sản, tổ chức và hoạt động của tổ chức thẩm định giá, thẩm định viên.

 • Nghị định 89/2013/NĐ-CP: Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều về thẩm định giá, bao gồm: Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam; tiêu chuẩn và thẻ thẩm định viên về giá; tổ chức nghề nghiệp về thẩm định giá; giá dịch vụ thẩm định giá; trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá;...

 • Thông tư số 28/2021/TT-BTC về Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 của Bộ Tài chính, ban hành ngày 29/03/2021 và có hiệu lực từ ngày 15/05/2021, quy định về Tiêu chuẩn thẩm định giá tài sản vô hình.

Quy trình thẩm định giá tài sản

Quy trình định giá của tài sản được quy định trong Tiêu chuẩn đánh giá Việt Nam số 05, được ban hành cùng với Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 14/03/2015 của Bộ Tài chính. Quy trình thẩm định giá tài sản được thực hiện thông qua 6 bước cụ thể như sau:

Bước 1: Xác định tổng quát về tài sản 

Thẩm định viên cần xác định tổng quát tài sản qua các tiêu chí sau:

 • Đặc điểm và loại hình tài sản cần được thẩm định

 • Mục đích và thời điểm thẩm định giá.

 • Phạm vi thẩm định giá.

 • Giá trị thị trường hoặc phi thị trường để làm căn cứ cho quá trình thẩm định giá. 

Bước 2: Lập kế hoạch thẩm định giá

Thẩm định viên sẽ lập kế hoạch thẩm định giá bằng cách xác định phạm vi công việc, phương pháp thẩm định giá, nguồn thông tin sử dụng thời gian và c/hi phí thực hiện thẩm định giá tài sản.

Bước 3: Khảo sát hiện trường, thu thập thông tin

Thẩm định viên tiến hành khảo sát hiện trường và thu thập thông tin về tài sản cần thẩm định giá từ nhiều nguồn khác nhau.

Bước 4: Phân tích thông tin

Thẩm định viên sẽ phân tích thông tin đã thu thập được để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của tài sản.

Bước 5: Xác định giá trị tài sản

Dựa trên phương pháp thẩm định giá đã được lựa chọn, thẩm định viên sẽ xác định giá trị của tài sản.

Bước 6: Lập báo cáo thẩm định giá

Thẩm định viên lập báo cáo thẩm định giá theo quy định của pháp luật và cung cấp báo cáo thẩm định giá cho khách hàng.

Việc tuân thủ đúng quy trình thẩm định giá sẽ giúp đảm bảo tính khách quan, trung thực và chính xác của kết quả thẩm định giá.

Quy trình thẩm định giá tài sản

Mức phí thẩm định giá tài sản

Quy định về chi phí thẩm định giá tài sản

Phí thẩm định giá tài sản được quy định trong Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 14/03/2015 của Bộ Tài chính. Theo quy định, phí này sẽ được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm của giá trị tài sản cần thẩm định:

 • Tài sản có giá trị dưới 10 tỷ đồng: chi phí thẩm định giá chỉ bằng 0.5% so với giá trị của tài sản.

 • Tài sản có giá trị từ 10 - 100 tỷ đồng: chi phí thẩm định giá bằng 0,4% so với giá trị tài sản cần thẩm định giá.

 • Tài sản có giá trị trên 100 tỷ đồng: chi phí thẩm định giá bằng 0,3% giá trị tài sản cần thẩm định giá.

Ngoài ra, mức phí thẩm định giá tài sản được quy định tối thiểu là 500.000 đồng/đơn vị tài sản.

Ví dụ: Một căn nhà có giá trị 1 tỷ đồng thì phí thẩm định giá là 0,5% * 1 tỷ đồng = 50 triệu đồng.

Tuy nhiên, mức phí thẩm định giá tài sản trên chỉ là mức phí theo quy định. Trên thực tế, mức phí thẩm định giá trị tài sản có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố sau:

 • Loại hình tài sản cần thẩm định giá.

 • Mục đích thẩm định giá.

 • Thời gian thẩm định giá.

 • Phạm vi thẩm định giá.

 • Phương pháp thẩm định giá.

 • Yêu cầu của khách hàng.

Vì vậy, để xác định đúng chi phí thẩm định tài sản, quý khách hàng cần liên hệ trực tiếp với đơn vị thẩm định giá để được tư vấn và nhận báo giá chi tiết. 

Bảng phí dịch vụ thẩm định giá trị tài sản của Thẩm định giá Hoàng Quân

Dưới đây là bảng phí dịch vụ thẩm định giá tài sản của Thẩm định giá Hoàng Quân:

Tổng giá trị tài sản

Thời gian thẩm định

Phí thẩm định

Dưới 5 tỷ đồng

2 - 14 ngày

Nhận báo phí ngay

Từ 5 - 50 tỷ đồng

Từ 50 - 100 tỷ đồng

Trên 100 tỷ đồng

 

Ngân hàng định giá tài sản như thế nào?

Hoạt động định giá tài sản của ngân hàng là một hoạt động quan trọng trong quá trình cấp tín dụng của ngân hàng. Thông qua việc định giá tài sản, ngân hàng có thể xác định được giá trị của tài sản thế chấp, kiểm soát rủi ro tín dụng,... từ đó đưa ra quyết định cho vay phù hợp với mức độ rủi ro.

Ngân hàng có thể tự thực hiện việc định giá tài sản hoặc thuê công ty thẩm định giá thực hiện. Việc tự thực hiện việc định giá tài sản có thể giúp ngân hàng tiết kiệm chi phí, tuy nhiên, ngân hàng cần có đội ngũ thẩm định viên có chuyên môn và kinh nghiệm để đảm bảo kết quả định giá chính xác.

 Thông thường, ngân hàng sẽ thuê công ty thẩm định giá thực hiện việc định giá tài sản. Việc thuê công ty thẩm định giá có thể giúp ngân hàng đảm bảo kết quả định giá chính xác, khách quan và có giá trị pháp lý cao.

Thẩm định giá Hoàng Quân - Đơn vị thẩm định giá tài sản tốt nhất thị trường

Thẩm định giá Hoàng Quân - Đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định tài sản uy tín nhất Việt NamThẩm định giá Hoàng Quân tự hào là đơn vị thẩm định giá độc lập được nhiều tập đoàn lớn và các doanh nghiệp tin tưởng giao trọng trách thẩm định giá tài sản trong suốt 22 năm qua. Điều đó cho thấy chất lượng, uy tín cũng như năng lực của chúng tôi trên thị trường thẩm định giá. 

Ngoài ra, với đội ngũ thẩm định viên dày dạn kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo bài bản đạt chuẩn quốc tế, Thẩm định giá Hoàng Quân chắc chắn sẽ mang đến cho quý khách hàng kết quả thẩm định giá chính xác, khách quan, có giá trị pháp lý cao với chi phí ưu đãi nhất.

⋙⋙⋙ LIÊN HỆ NGAY:

        Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân

Mẫu thẩm định giá tài sản

Xem ngay:  

Kết luận

Dịch vụ thẩm định giá tài sản của Thẩm định giá Hoàng Quân mang đến sự uy tín, nhanh chóng và chuyên nghiệp. Với đội ngũ thẩm định viên kỳ cựu cùng phương pháp thẩm định giá hiện đại, chúng tôi cam kết mang đến một kết quả với độ chính xác và đáng tin cậy. Hãy để chúng tôi giúp bạn xác định chính xác giá trị tài sản của bạn.

Nguồn: hqa.com.vn


Đánh giá: 4.6 /5 (14 phiếu)

Công ty TNHH Thẩm Định Giá Hoàng Quân
Bài viết của Thẩm định giá Hoàng Quân - Phòng Marketing

Chúng tôi tự hào là một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thẩm định giá tại Việt Nam, cung cấp các dịch vụ chất lượng cao và chuyên nghiệp cho mọi khách hàng từ cá nhân, doanh nghiệp đến các tổ chức lớn.


Bài viết liên quan

Gửi yêu cầu báo giá

Vui lòng chia sẻ với chúng tôi một số thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi có yêu cầu

Công ty TNHH Thẩm Định Giá Hoàng Quân

Địa chỉ: 121Bis Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Email: contact@sunvalue.vn

Điện thoại: 0934 252 707

Liên hệ hợp tác: 0938 304 843

Giấy phép kinh doanh số: 0302659127 Cấp ngày: 28/06/2002 - Sở Kế Hoạch & Đầu tư TP. HCM

Chịu trách nhiệm nội dung: Huỳnh Ngọc Trà My

hotline zalo facebook