Giới thiệu chung
Hiện nay, theo xu hướng quốc tế, các giao dịch bất động sản đều được một tổ chức tư vấn độc lập tư vấn thẩm định giá để đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong quá trình...
Giới thiệu chung
Hiện nay, theo xu hướng quốc tế, các giao dịch bất động sản đều được một tổ chức tư vấn độc lập tư vấn thẩm định giá để đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong quá trình......
Đối tượng thẩm định
Đối tượng, tài sản của hoạt động Thẩm định giá Bất động sản bao gồm: Các loại đất đai: đất ở, đất nông nghiệp, đất vườn, đất sản xuất kinh doanh, đất chuyên dùng, đất khác.......
Phương pháp thẩm định
Các phương pháp thẩm định giá Bất động sản bao gồm: Phương pháp thu nhập, Phương pháp chi phí, Phương pháp lợi nhuận... ...
Mục đích thẩm định
Các mục đích của hoạt động thẩm định giá Bất động sản bao gồm: Mua bán, chuyển nhượng tài sản, Cổ phần hóa, mua bán, sáp nhận doanh nghiệp (M&A)......
Hồ sơ thẩm định
Danh mục các hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thẩm định giá bất động sản bao gồm: Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng......
Trang chủ
|
Tin tức
|
Văn bản pháp luật
|
Tuyển dụng
|
Web Mail
| Giá Vàng | Tỷ giá ngoại tệ | Hỗ trợ trực tuyến
Bản quyền 2010 thuộc về Công ty TNHH Thẩm Định Giá Hoàng Quân
Thiết kế và Phát triển bởi Hong Hoang Technologies