MUA SẮM BAO NHIÊU TIỀN THÌ PHẢI THẨM ĐỊNH GIÁ MUA SẮM MỚI?

12-03-2024

Bạn cần xác định giá trị của tài sản nằm trong danh sách mua sắm mới nhưng không biết cách xác định giá trị tài sản bằng cách nào? Bạn muốn đảm bảo rằng mình đang mua được tài sản với giá hợp lý? 

Việc bạn cần làm là tiến hành thẩm định giá mua sắm mới. Liên hệ ngay Thẩm định giá Hoàng Quân để được hỗ trợ và báo phí nhanh chóng

SĐT/ZALO: 0934 252 707

Thẩm định giá mua sắm mới

Trong kinh doanh, việc mua sắm tài sản mới là một quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Vậy làm thế nào để đảm bảo rằng doanh nghiệp đang mua được tài sản với giá hợp lý? Câu trả lời chính là thẩm định giá mua sắm mới.

Thẩm định giá mua sắm mới có thể giúp bạn tránh khỏi việc trả quá nhiều tiền. Thẩm định giá mua sắm mới là quá trình định giá một mặt hàng dựa trên giá thị trường hiện tại. Bằng cách thẩm định giá mua sắm, bạn có thể đảm bảo rằng mình sẽ không phải trả quá nhiều tiền so với giá trị thực sự của tài sản đó.

Thẩm định giá mua sắm mới là gì?

Thẩm định giá mua sắm mới là quá trình định giá xác định giá trị của một tài sản, mặt hàng mới, chưa qua sử dụng dựa trên giá thị trường hiện tại.

Thẩm định giá mua sắm mới là gì

Các phương pháp thẩm định giá mua sắm mới thường được sử dụng bao gồm:

 • Phương pháp so sánh thị trường.

 • Phương pháp thu nhập.

 • Phương pháp chi phí.

Mua sắm bao nhiêu tiền thì phải thẩm định giá?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, thẩm định giá mua sắm tài sản được thực hiện trong các trường hợp sau:

 • Mua sắm tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên.

 • Mua sắm tài sản có giá trị dưới 100 triệu đồng nhưng cần thiết phải thẩm định giá theo quy định của pháp luật hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Danh mục tài sản cần thẩm định giá mua sắm mới ?

Tài sản cần thẩm định khi cần mua sắm mới là những tài sản có giá trị lớn, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Các loại tài sản thường được thẩm định khi mua sắm mới bao gồm:

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng có thể tiến hành thẩm định giá đối với các tài sản khác khi có nhu cầu như:

 • Tài sản mua lại: Khi doanh nghiệp mua lại một doanh nghiệp khác, cần tiến hành thẩm định giá tài sản của doanh nghiệp đó để xác định giá trị thực.

 • Tài sản thế chấp: Khi doanh nghiệp thế chấp tài sản để vay vốn, cần tiến hành thẩm định giá tài sản để đảm bảo giá trị tài sản cao hơn giá trị khoản vay.

Tại sao phải thẩm định giá mua sắm tài sản mới?

Theo báo cáo về mua sắm công, Việt Nam trung bình chi 20 - 30% ngân sách hàng năm vào mua sắm công. Và con số này có thể tăng lên đến 50% nếu tính cả chi tiêu cho thi công. Do đó, thẩm định giá dự toán mua sắm mới đóng vai trò quan trọng trong quy trình mua sắm công, đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho các bên liên quan.

Việc thẩm định giá mua sắm mới có vai trò quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định mua sắm sáng suốt. Thông qua thẩm định giá, doanh nghiệp có thể xác định được giá trị thực của tài sản, từ đó có thể thương lượng giá mua với nhà cung cấp một cách hiệu quả. Ngoài ra, thẩm định giá cũng giúp doanh nghiệp đảm bảo rằng tài sản được mua sắm phù hợp với nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp.

Mục đích thẩm định giá mua sắm mới

Thẩm định giá mua sắm mới là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các mục đích:

 • Tạo cơ sở để trình báo cho các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán mua sắm mới.

 • Xác định giá khởi điểm để tiến hành bán đấu giá tài sản.

 • Xác định giá trần nhằm tiến hành đấu thầu mua sắm tài sản mới.

 • Tạo cơ sở xác định giá trị cho các doanh nghiệp tiến hành mua sắm mới theo quy định pháp luật.

Mục đích thẩm định giá mua sắm mới

Quy định về thẩm định giá mua sắm tài sản

Tại Việt Nam, thẩm định giá mua sắm tài sản được quy định tại các văn bản pháp luật sau:

 • Luật Giá năm 2012: quy định về hoạt động thẩm định giá tài sản, trong đó có thẩm định giá mua sắm tài sản.

 • Theo Điều 5 của Nghị định 89/2013/NĐ-CP: thẩm định giá mua sắm tài sản là thẩm định giá tài sản mới được mua sắm.

Hồ sơ thẩm định để mua sắm mới tài sản

Doanh nghiệp có nhu cầu thẩm định giá mua sắm hàn hóa mới cần chuẩn bị 1 trong những hồ sơ trong danh sách sau:

 • Mẫu tờ trình thẩm định giá mua sắm tài sản.

 • Danh mục tài sản cần thẩm định giá của tài sản cần mua mới.

 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản.

 • Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng tài sản.

 • Danh mục tài sản cố định của doanh nghiệp.

 • Biên bản kiểm tra thực tế tài sản cần thẩm định giá.

Quy trình thẩm định giá mua sắm mới

Quy trình thẩm định giá mua sắm mới được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Xác định nhu cầu thẩm định giá

Doanh nghiệp cần xác định rõ loại tài sản cần thẩm định giá, mục đích thẩm định giá và các yêu cầu cụ thể khác (nếu có).

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đề nghị thẩm định giá

Sau khi xác định nhu cầu thẩm định giá, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị thẩm định giá. Hồ sơ đề nghị thẩm định giá bao gồm các thông tin sau:

 • Văn bản đề nghị thẩm định giá.

 • Thông tin về tài sản cần thẩm định giá.

 • Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Bước 3: Lựa chọn tổ chức thẩm định giá

Doanh nghiệp cần lựa chọn tổ chức thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp có thể tham khảo danh sách các tổ chức thẩm định giá được cấp phép hoạt động trên website của Bộ Tài chính.

Bước 4: Ký kết hợp đồng thẩm định giá

Sau khi lựa chọn được tổ chức thẩm định giá, doanh nghiệp cần ký kết hợp đồng thẩm định giá với tổ chức đó. Hợp đồng thẩm định giá cần quy định rõ các nội dung sau:

 • Nội dung thẩm định giá.

 • Phương pháp thẩm định giá.

 • Thời gian thực hiện thẩm định giá.

 • Chi phí thẩm định giá.

Bước 5: Thực hiện thẩm định giá

Tổ chức thẩm định giá có trách nhiệm thực hiện thẩm định giá theo hợp đồng thẩm định giá. Quá trình thẩm định giá bao gồm các công việc sau:

 • Khảo sát hiện trường, thu thập thông tin.

 • Phân tích, đánh giá thông tin.

 • Xác định giá trị tài sản.

Bước 6: Lập báo cáo thẩm định giá

Kết quả thẩm định giá được lập thành báo cáo thẩm định giá, có chữ ký của tổ chức thẩm định giá và thẩm định viên giá trị. Báo cáo thẩm định giá phải bao gồm các nội dung sau:

 • Thông tin về tài sản cần thẩm định giá.

 • Phương pháp thẩm định giá.

 • Kết quả thẩm định giá.

 • Kiến nghị của doanh nghiệp.

Bước 7: Bàn giao và nghiệm thu báo cáo thẩm định giá

Doanh nghiệp có thể nhận báo cáo thẩm định giá trực tiếp từ tổ chức thẩm định giá hoặc qua đường bưu điện. Sau khi nhận được báo cáo thẩm định giá, doanh nghiệp cần kiểm tra, nghiệm thu báo cáo thẩm định giá.

Bước 8: Sử dụng kết quả thẩm định giá

Kết quả thẩm định giá là căn cứ để doanh nghiệp quyết định mua sắm tài sản. Doanh nghiệp có thể sử dụng kết quả thẩm định giá để thương lượng giá mua với nhà cung cấp hoặc để lập dự toán mua sắm tài sản.

Quy trình thẩm định giá mua sắm mới

Chi phí thẩm định giá mua sắm mới

Theo quy định của pháp luật, chi phí thẩm định giá mua sắm mới được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) của giá trị tài sản cần thẩm định giá, cụ thể như sau:

 • Đối với tài sản là bất động sản: 0,5%.

 • Đối với tài sản là máy móc, thiết bị: 0,2%.

 • Đối với tài sản là động sản khác: 0,1%.

Mức chi phí mua sắm tài sản cố định tối thiểu là 500.000 đồng.

Dưới đây là bảng phí dịch vụ và thời gian thẩm định giá tài sản mua sắm mới của Thẩm định giá Hoàng Quân:

Tổng giá trị tài sản

Thời gian thẩm định

Phí thẩm định

Dưới 500 triệu đồng

2 - 14 ngày

Nhận báo phí ngay

Từ 500 -  1.5 tỷ đồng

Từ 1.5 - 10 tỷ đồng

Trên 10 tỷ đồng

 

Thẩm định giá Hoàng Quân - Đơn vị thẩm định giá  tài sản mua sắm mới hàng đầu Việt Nam

Thẩm định giá Hoàng Quân là một trong những đơn vị thẩm định giá hàng đầu tại Việt Nam, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá tài sản công. Trong đó, dịch vụ thẩm định giá mua sắm mới là một trong những thế mạnh của Thẩm định giá Hoàng Quân.

Thẩm định giá Hoàng Quân có đội ngũ thẩm định viên trình độ cao, kinh nghiệm dày dặn và được đào tạo bài bản về các phương pháp thẩm định giá. Ngoài ra, Thẩm định giá Hoàng Quân còn có hệ thống quản lý chất lượng chặt chẽ, cam kết cung cấp dịch vụ thẩm định giá mua sắm mới với chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

Thẩm định giá Hoàng Quân - Đơn vị thẩm định giá tài sản mua sắm mới hàng đầu Việt Nam

⋙⋙⋙ LIÊN HỆ NGAY:

              Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân

Kết luận

Thẩm định giá mua sắm mới là hoạt động quan trọng trong quản lý tài sản và quyết định đầu tư của các tổ chức, doanh nghiệp. Nếu quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ thẩm định giá mua sắm mới, vui lòng liên hệ với Thẩm định giá Hoàng Quân để được tư vấn và báo giá chi tiết.

Nguồn: hqa.com.vn


Đánh giá: 5.0 /5 (1 phiếu)

Công ty TNHH Thẩm Định Giá Hoàng Quân
Bài viết của Thẩm định giá Hoàng Quân - Phòng Marketing

Chúng tôi tự hào là một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thẩm định giá tại Việt Nam, cung cấp các dịch vụ chất lượng cao và chuyên nghiệp cho mọi khách hàng từ cá nhân, doanh nghiệp đến các tổ chức lớn.


Bài viết liên quan

Gửi yêu cầu báo giá

Vui lòng chia sẻ với chúng tôi một số thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi có yêu cầu

Công ty TNHH Thẩm Định Giá Hoàng Quân

Địa chỉ: 121Bis Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Email: contact@sunvalue.vn

Điện thoại: 0934 252 707

Liên hệ hợp tác: 0938 304 843

Giấy phép kinh doanh số: 0302659127 Cấp ngày: 28/06/2002 - Sở Kế Hoạch & Đầu tư TP. HCM

Chịu trách nhiệm nội dung: Huỳnh Ngọc Trà My

hotline zalo facebook